Axant reality, akciová společnost

Čs. armády 254, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 083 311
Fax: +420 495 083 388
Email: axant@axant.cz

Realitní činnost


Realitní kancelář Axant reality Vám v případě Vašeho zájmu ochotně poskytne následující služby:

Chystáte-li se prodat či pronajmout Vaši nemovitost, bude se jednat zejména o tyto činnosti:
zabezpečíme prohlídku Vaší nemovitosti a sdělíme Vám názor na podmínky, za jakých bude možné nemovitost prodat, resp. pronajmout nemovitost zdokumentujeme pro účely zařazení do nabídky sepíšeme s Vámi za dohodnutých podmínek zprostředkovatelskou smlouvu na prodej či pronájem Vaší nemovitosti zkontrolujeme kompletnost poskytnutých dokladů nutných k zajištění služeb plynoucích z uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, po dohodě s Vámi zajistíme doplnění chybějících dokladů Vaši zakázku zaevidujeme a přidělíme ji realitnímu makléři, který ji bude po celou dobu platnosti zprostředkovatelské smlouvy spravovat a informovat Vás průběžně o výsledcích zakázky zajistíme pro Vás inzerci na internetových stránkách naši realitní kanceláře, realitních serverech, našich vývěskách a po dohodě inzerci ve vybraném tisku zjistíme, zda v naši realitní kanceláři není poptávka po nemovitosti, kterou nabízíte, zjistíme, zda tato poptávka není v nabídce jiných realitních kanceláří a realitních serverů budeme v souladu s Vašimi zájmy provádět prohlídky nemovitostí se zájemci o uzavření smlouvy v případě, že zájemce projeví o koupi, resp. pronájem nemovitosti vážný zájem, sepíšeme s ním dle Vašich pokynů smlouvu o budoucí smlouvě, v které budou dohodnuty základní podmínky kupní, resp. nájemní smlouvy, zejména s ohledem na termín uzavření smlouvy a zajištění závazků z této smlouvy plynoucí sepíšeme kupní, resp.nájemní smlouvu dle dohodnutých podmínek u kupní smlouvy jsme schopni v případě Vašeho zájmu zajistit sepsání smlouvy u notáře včetně notářské úschovy listin a složené kupní ceny zajistíme Vám v souvislosti s převodem nemovitostí zhotovení znaleckého posudku pro daňové účely, případně tržní ocenění nemovitosti v případě potřeby zajistíme vyhotovení geometrického plánu odbornou firmou zajistíme podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí včetně obstarání výpisu z listu vlastnictví po provedeném zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí
Požadované doklady:
výpis z listu vlastnictví snímek katastrální mapy nabývací doklady (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.)
Všechny tyto služby jsou poskytovány za smluvní ceny, stanovené pro každou zakázku samostatně podle rozsahu služeb požadovaných zákazníkem.

Chcete-li si nějakou nemovitost koupit případně pronajmout, nabízíme Vám tyto služby:
zařadíme Vaši poptávku do své evidence a budeme aktivně vyhledávat nemovitosti, které nejvíce odpovídají Vašim požadavkům na koupi či pronájem nemovitosti v případě, že nalezneme požadovanou nemovitost, budeme Vás bezodkladně informovat dohodnutým způsobem o vyhledané nemovitosti projevíte-li zájem o vyhledanou nemovitost, zajistíme prohlídku této nemovitosti v případě, že projevíte o koupi, resp. pronájem nemovitosti vážný zájem, sepíšeme dle pokynů smluvních stran smlouvu o budoucí smlouvě, v které budou dohodnuty základní podmínky kupní, resp. nájemní smlouvy, zejména s ohledem na termín uzavření smlouvy a zajištění závazků z této smlouvy plynoucí sepíšeme kupní, resp.nájemní smlouvu dle dohodnutých podmínek u kupní smlouvy jsme schopni v případě Vašeho zájmu zajistit sepsání smlouvy u notáře včetně notářské úschovy listin a složené kupní ceny zajistíme Vám v souvislosti s převodem nemovitostí zhotovení znaleckého posudku pro daňové účely, případně tržní ocenění nemovitosti v případě potřeby zajistíme vyhotovení geometrického plánu odbornou firmou zajistíme podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí včetně obstarání výpisu z listu vlastnictví po provedeném zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí poradíme Vám, jak nejlépe financovat koupi nemovitosti, případně zprostředkujeme nabídky na financování od renomovaných finančních institucí, s kterými dlouhodobě spolupracujeme
Všechny tyto služby jsou poskytovány za smluvní ceny, stanovené pro každou zakázku samostatně podle rozsahu služeb požadovaných zákazníkem.