Axant reality, akciová společnost

Čs. armády 254, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 495 083 311
Fax: +420 495 083 388
Email: axant@axant.cz

Společnost Axant Reality


Akciová společnost Axant reality byla založena v roce 1997 a v současné době nabízí komplexní služby v oblasti realit zahrnující:
zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí správu a údržbu všech typů nemovitostí umožňující vlastníku nemovitosti maximalizovat příjmy z pronájmu a dlouhodobě udržovat a rozvíjet nemovitosti v jeho vlastnictví developerskou činnost, zejména vyhledání, zajištění a přípravu pozemků vhodných pro realizaci investičních záměrů klienta provádění veřejných dražeb nemovitostí, ať již dražeb dobrovolných jako způsobu dosažení nejvyšší prodejní ceny nemovitosti, tak i dražeb nedobrovolných
Specialitou naší realitní kanceláře je poskytování poradenství v souvislosti s výše uvedenými službami, zejména:
analýzy tržních cen nemovitostí, umožňující majiteli získat představu o hodnotě jeho nemovitosti, předpokládané prodejní ceně a jejím vývoji v budoucnu finanční poradenství, včetně návrhu nejvhodnějšího způsobu financování koupě nemovitosti a zajištění nabídek na financování ze strany renomovaných finančních institucí ekonomické poradenství, umožňující majiteli dlouhodobé plánování příjmů a výdajů, souvisejících s provozem jeho nemovitosti stavebně – technické poradenství a služby architekta, včetně inženýrské činnosti v investiční výstavbě ucelené a bezpečné právní zajištění poskytovaných služeb, prováděné vlastním právníkem - specialistou v oblasti nemovitostí
Naší prioritou je poskytování komplexních služeb v rozsahu přesně dle individuálních požadavků našeho zákazníka. Nabízené služby jsou prováděny vysoce kvalifikovanými odborníky v jednotlivých oblastech z řad zaměstnanců firmy a spolupracujících osob.